Sale
  • AQUA SALT MENTHOL - SWELL 30ML
  • 50MG AQUA SALT MENTHOL - SWELL 30ML

AQUA SALT MENTHOL - SWELL 30ML

Aqua Salt Menthol Swell 30mL

Aqua SwellOn Ice (Sour Melon)

**Warning: Not For Sub-Ohm Use**