Sale
  • 30MG OMARI SALT - DASERT KNIGHT 30ML

OMARI SALT - DASERT KNIGHT 30ML

 Omari Salt - Dasert Knight 30ml

Desert Knight - Vanilla Tobacco & Pistachio

**Warning: Not For Sub-Ohm Use**